Sajak Cinta

Sajak Cinta

kemanakah kekasihku?

kemanakah kekasihku?

Happy New Year 2011

Happy New Year 2011